Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 15, 2024 6:30 PM
15
May
2024
18:30

Sdiptech AB (publ) - Delar av ledningen i Sdiptech säljer aktier av privata skäl

Pressmeddelande
15 maj 2024, 18:30

Sdiptech AB (publ) - Delar av ledningen i Sdiptech säljer aktier av privata skäl

Idag meddelar Sdiptech att delar av bolagets ledningsgrupp har sålt B-aktier av privata skäl, bl.a. för att täcka de skattekostnader som har uppstått i samband med tidigare optionsprogram i Sdiptech.

De delar av ledningsgruppen som har sålt aktier är fortsatt investerade i Sdiptech genom aktier och optionsprogram. Samtliga i ledningsgruppen har uppgett att de kommer fortsätta att investera i bolagets kommande incitamentsprogram. Totalt omfattar försäljningen 129 454 B-aktier.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 5 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024, kl 18:30.