Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
November 23, 2020 4:58 PM
23
November
2020
16:58

Risk för elbrist i vinter: Så kan fler minska sin energikonsumtion

På grund av kapacitetsbrist i näten som ska överföra el från där den produceras till där den används, riskerar flera delar av Sverige att drabbas av elbrist i vinter*. Samtidigt som det kan finnas ett energiöverskott i norr, saknas det tillräckligt med ledningar för att förflytta elen till söder. Det kommer krävas stora investeringar i det svenska nätet för att få bukt på problemet. Därför är det extra viktigt att alla hjälps åt att hushålla med energin under de kritiska vintermånaderna. I samband med detta tipsar teknikkoncernen Sdiptech om vad du som privatperson kan tänka på för att minska din energikonsumtion.

Sdiptech är en teknikkoncern som skapar mer hållbara, effektiva och säkra samhällen genom att förvärva och utveckla verksamheter som erbjuder lösningar på kritiska behov inom infrastruktursektorn, så som nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el.

Sveriges elnät är rejält eftersatta och det krävs stora investeringar för att motverka långvariga elunderskott, som i sin tur kan försvåra ekonomisk tillväxt. Sett till behovet är elproduktionen i södra Sverige är låg och det finns inte tillräckligt mycket kapacitet i näten för att överföra el från där den produceras till där den används. Det kan alltså uppstå elbrist och överskott parallellt i olika delar av landet. Dessutom går det i dagsläget inte att lagra el i några större skalor. Samtidigt läcker stora mängder av den energi som krävs för att värma upp våra fastigheter ut, ett problem som ökar under vintermånaderna. Genom att se över och optimera energi- och effektanvändningen utifrån en fastighet kan fler spara in på sin energiförbrukning och därigenom bidra till att motverka elbristen, samtidigt som man drar ned både sin elkostnad och miljöpåverkan.

I samband med detta listar Sdiptech några enkla tips på hur du som privatperson kan minska din energikonsumtion i vinter:

• Se till att kyl, frys och lister runt dörrar och fönster sluter tätt så inte värmen sipprar ut.

• Se över möblemanget i din bostad så att inget blockerar element och täpper till värmen.

• De flesta släcker alla lampor innan de går hemifrån, men glöm inte att släcka i de rum som inte används även när du är hemma. Ett annat tips är att sätta timer eller sensorer på lamporna i din bostad.

• Var noga med att stäng av tv och dator när de inte används. Även apparater i viloläge förbrukar el i onödan.

Ytterligare ett tips är att koppla dem till ett grenuttag så att du enkelt kan stänga av flera apparater på en och samma gång via en strömbrytare.

• Byt dina glödlampor hemma mot lågenergilampor eller LED-lampor, en lågenergilampa drar runt 80 procent mindre el än vad en vanlig glödlampa gör.

• Använd energisparläge som ofta finns på nyare datorer och på tv-apparater.

• Har du hemelektronik som är äldre än fem år bör apparaten alltid stängas av när den inte används.

• Använd elmätare för att få koll på de värsta elbovarna.

• Utnyttja eftervärmen och öppna ugnen när maten lagats klart.

• Centrifugera bort vattnet ur tvätten med minst 1 400 varv per minut. Är centrifugeringshastigheten ännu högre går torkningen snabbare och drar mindre el. Häng därefter upp din tvätt istället för att använda torkskåp eller tumlare.

• Har du dragit upp värmen inomhus när det blivit kallare utomhus? Glöm inte att dra ned den igen när det blir varmare.

*Ekonomifakta 2020: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/elbrist/?graph=/25938/1/all/