Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 30, 2020 4:51 PM
30
January
2020
16:51

På vilket sätt påverkas Sdiptech av Brexit?

Den 31 januari träder Storbritannien ur EU, vilket har kommit att kallas Brexit-dagen. Eftersom UK är en av Sdiptechs viktigaste marknader får vi ofta frågor om hur vi förbereder oss inför utträdet. Storbritanniens infrastruktur har under många år ansetts som underinvesterad. I slutet av 2008 trädde dessutom ett åtstramningsprogram i kraft med syfte att minska landets offentliga utgifter och ekonomiska underskott.[1] Men med den nya premiärministern Boris Johnson i spetsen, som lovat ”enorma investeringar i infrastruktur”, har regeringen klargjort att det nu är andra bud som gäller.

Tack vare vårt fokus på just infrastruktur, som främst verkar på lokala marknader och med mycket liten del export, kommer Brexit ha väldigt små negativa effekter på våra dotterbolag som verkar i regionen. Som exempel kommer efterfrågan av tjänster för skadehantering av infrastruktur under jord eller etablering av trafikövervakningskameror inte påverkas av Brexit. Trots detta har vi inrättat detaljerade planer för samtliga av våra brittiska företag. Bland annat genom större lagerhållning som kan täcka upp för en eventuell tillfällig pundförsvagning och störningar vid gränstullar. Till det har vissa leveransvägar från Asien styrts om direkt till Storbritannien, utan att passera EU för att undvika potentiella tullavgifter och importproblem. Vi har också genomfört allmänna besparingar och försiktighetsåtgärder med kostnader på grund av eventuella osäkerheter gällande statliga finansieringar i väntan på Brexit.

Vi kommer att fortsätta hålla oss uppdaterade kring läget genom att övervaka situationen och hålla löpande dialog med våra leveranskedjor. I det stora hela ser vi dock positivt på att det nu finns ett beslut och att osäkerheten kring framtiden minskat.

[1] https://www.theguardian.com/business/2018/feb/03/uk-austerity-infrastructure-drag-21st-century