Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 1, 2023 5:30 PM
1
September
2023
17:30

Omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B i Sdiptech AB (publ)

 

Pressmeddelande
1 september 2023, 17:30

Omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B i Sdiptech AB (publ)

Enligt Sdiptech AB (publ):s bolagsordning har ägare till aktier av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget.

Mot bakgrund av mottagen begäran från aktieägaren Esmaeilzadeh Holding AB har styrelsen i Sdiptech AB (publ) genomfört en omvandling av 576 000 aktier av serie A till 576 000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår efter omvandlingen till 52 557 938.

Efter genomförd omvandling uppgår det totala antalet registrerade aktier i bolaget till 39 741 938 aktier, varav 1 424 000 aktier av serie A, 36 567 938 aktier av serie B och 1 750 000 preferensaktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 september 2023 kl 17:30.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.


Bilaga