Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
March 8, 2018 7:00 PM
8
March
2018
19:00

Ledningsförändring i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
8 mars 2018, 19:00

Ledningsförändring i Sdiptech

Carl Johan Åkesson, CFO och medlem i ledningsgruppen, lämnar sin tjänst för nya möjligheter utanför bolaget. Carl Johan Åkesson började på Sdiptech som CFO hösten 2015 och lämnar tjänsten på företaget i början på juni i år, efter att bland annat ha drivit börsnoteringen av bolagets stamaktie under 2017.

Jakob Holm, VD Sdiptech, kommenterar:

"Sdiptech har tagit ett antal steg på sin tillväxtresa under de senaste åren och Carl Johan har varit en viktig del i den utvecklingen".

Carl Johan Åkesson, kommenterar:

"Det har varit en spännande och intensiv tid på Sdiptech och det är ett starkt team som leder verksamheten vidare".

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 19:00.