Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
September 2, 2021 3:00 PM
2
September
2021
15:00

Inbjudan till Sdiptechs kapitalmarknadsdag den 16 september 2021

Inbjudan
2021-09-02

Inbjudan till Sdiptechs kapitalmarknadsdag den 16 september 2021

Sdiptech har nöjet att bjuda in investerare, analytiker och media till en digital kapitalmarknadsdag torsdagen den 16 september 2021, kl. 14.00-15.30.

Syftet med dagen är att gå igenom Sdiptechs strategi, finanser, förvärvs- och hållbarhetsarbetet, samt trender inom ett antal fokusområden inom infrastruktur. Med anledning av covid-19 är eventet webbsänt.

Agenda i korthet:

  • Viktiga händelser och strategi framåt, Jakob Holm, CEO
  • Trender inom Water & Energy, Fredrik Navjord, Head of W&E
  • Trender inom Special Infrastructure Solutions, Anders Mattson, Head of SIS
  • Hållbarhetsaktiviteter och mål, My Lundberg, Sustainability & IR Manager
  • Förvärvsarbetet, Steven Gilsdorf, Head of acquisitions
  • Finansiell ställning, Bengt Lejdström, CFO

Anmälan sker till my.lundberg@sdiptech.com senast tisdagen den 14 september.

Presentationerna hålls på engelska. Eventet spelas in och kommer efter sändningen att läggas upp på www.sdiptech.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Om Sdiptech AB:
Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga