Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 20, 2023 1:00 PM
20
April
2023
13:00

Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för första kvartalet 2023

Inbjudan till presentation av Sdiptechs delårsrapport för första kvartalet 2023

Sdiptech AB (publ) offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2023, torsdagen den 4 maj 2023, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Bengt Lejdström kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds
Sändningen går att följa via följande länk, där det också går att ställa frågor direkt i en chatt: https://www.finwire.tv/webcast/sdiptech/q1-2023/

Telefonkonferens
För att delta i telefonkonferensen med möjlighet att ställa frågor muntligt, var god använd följande nummer:

SE: +46 850 539 728
UK: +44 203 901 7895 
USA+1 360 209 5623
Meeting ID: 861 7697 6701

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida: www.sdiptech.com.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 3 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2023, kl 13:00.


Bilaga