Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
January 30, 2024 9:15 AM
30
January
2024
9:15

Inbjudan till presentation av Sdiptechs Bokslutskommuniké 2023

Pressmeddelande

30 januari 2024, 09:15

Inbjudan till presentation av Sdiptechs Bokslutskommuniké 2023

Sdiptech AB (publ) offentliggör sin Bokslutskommuniké 2023, fredagen den 9 februari 2024, kl. 08:00, och bjuder in till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 14.00. Sdiptechs VD Bengt Lejdström och Head of Sustainability & IR My Lundberg kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen webbsänds
Sändningen går att följa via följande länk:
https://financialhearings.com/event/47303

Om du önskar delta och ställa skriftliga frågor går det att göra via följande länk:
https://ir.financialhearings.com/sdiptech-q4-2023/register

Telefonkonferens
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5007652
De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer även att publiceras på bolagets hemsida: 
www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2024, kl 09:15.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga