Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
May 15, 2020 9:50 AM
15
May
2020
9:50

I samband med Internationella telekommunikationsdagen: Så säkrar företag kommunikationen i osäkrare tider

Aldrig förr har säker tele- och webbkommunikation varit en sådan viktig del av vår vardag. Den 17 maj infaller den internationella telekommunikationsdagen, ett initiativ av FN för att uppmärksamma vikten av telekommunikation och internet för utveckling över hela världen. I samband med dagen tipsar teknikkoncernen Sdiptech hur flerföretag kan kommunicera säkert.

Virusutbrottet av Covid-19 påverkar hela samhället. Det har bland annat resulterat i att andelen som arbetar hemifrån har ökat lavinartat. Företag vars arbetskraft som annars är på kontoret genomför olika åtgärder för att säkerställa att information och system förblir skyddade från cyberhot. Men det rådande läget skapar stora utmaningar och ökar behovet av säkerdistanskommunikation. Samtidigt har cybersäkerhet kommit att segla högt upp på den säkerhetspolitiska agendan och under World Economic Forum i Davos utsågs det till ett av de största hoten mot vårt samhälle. Trots att Sverige rankas som det åttonde mest digitaliserade landet i National Cyber Security Index hamnar vi först på plats 40 när det kommer tillcybersäkerhet. Och enligt FRA har det skett en väsentlig ökning av aggressiva nätattacker mot svensk infrastruktur, inte minst mot myndigheter och statligabolag.

I samband med den internationella telekommunikationsdagen som infaller den 17 maj listar Sdiptech tips på hur företag kan öka sin kommunikationssäkerhet i en tid då allt fler arbetar på distans.

Implementera en tydlig policy

Först och främst bör er organisation ha en enkelskriftlig policy för vad som gäller vid arbete på distans. Helst ska det vara ett kort och lättläst dokument som summerar det viktigaste. Policyn bör bland annat innehålla riktlinjer kring lösenordshantering, vad anställda får göra påföretagets datorer, vilka kommunikationsverktyg som används när, samt hur man kopplar upp sig på ett säkert sätt.

Sätt ramverk för att hantera känslig information vid distansarbete

När allt fler arbetar hemifrån blir det också viktigt att säkerställa att de regler som normalt sätt gäller förinformationshantering också gäller i en situation där majoriteten av allamedarbetare arbetar på distans. Organisationer som hanterar känslig information måste därför tänka till kring hur de ska hantera information som normalt sätt inte får lämna byggnaden.

Gå igenom inställningarna på din videokonferensutrustning

Videokonferenssystem har ofta flera olika inställningar och vid användning av fel inställningar kan risken för säkerhetsproblem, såsom övervakning, öka markant. Se till att dina medarbetare använder säkra inställningar, exempelvisanvändning av säkra lösenord och nedlåsta konferenser. Sätt även rutiner för att löpande uppdatera mjukvaran. Många videokonferensföretag upptäcker löpandesårbarheter i deras mjukvara, framförallt i dessa tider när systemen sätts på prov. Vilket leder oss till nästa tips.

Försäkra dig om att din kommunikationsleverantör är säker

Den senaste tiden har det uppdagats säkerhetsbrister i ett flertal kommunikationstjänster, bland annat Whatsapp och Zoom. Cryptify är en ledandesvensk leverantör av lösningar för krypterad kommunikation för de med behov av skyddad informationsöverföring. Cryptify Call har granskats och godkänts förmyndighetsanvändning av både brittiska säkerhetstjänsten och NATO. Genom att informationen skyddas med certifierad kryptoteknik stängs obehöriga ute och användarna kan kommunicera säkert, såväl med sms, tal- och videosamtal, som telefonkonferens med skärmdelning.

Utgå från att närverken redan är hackade

Ge inte dina anställda för stora friheter att installera egna programvaror bara för att de arbetar på distans. Ett hemmanätverk kan bestå av många typer av system med olika svagheter som kan utsättas för intrång, eller i värsta fall redan vara hackade. Ta det säkra före det osäkra och utgå från att alla medarbetares nätverket redan är hackade.

Utbilda era anställda

Att hålla en användare säker kan jämföras med att hålla ett system säkert. Utbilda därför era anställda löpande och gör testerför att se om säkerheten efterlevs. Kom även ihåg att det inte är enengångsinsats, utan kräver ett systematiskt arbete över tid med uppföljningar.