Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
December 15, 2023 5:30 PM
15
December
2023
17:30

Bengt Lejdström tillträder som VD och koncernchef för Sdiptech

Pressmeddelande
15 december 2023, 17:30

Bengt Lejdström tillträder som VD och koncernchef för Sdiptech

Sdiptechs AB (publ) styrelse har, som tidigare kommunicerats, beslutat att utse nuvarande CFO Bengt Lejdström till VD och koncernchef. Tillträdet är nu beslutat till att ske den 16 december 2023.

”Bengt har varit en viktig del i att etablera Sdiptechs strategi, vilken är densamma även efter VD-skiftet. Det är positivt för Sdiptech att Bengt nu kan fokusera på bolagets tillväxt och organisation i rollen som VD. Jag vill därtill på hela styrelsens vägnar tacka avgående VD Jakob Holm för hans imponerande prestationer med att driva Sdiptechs utveckling genom dessa år”, säger Jan Samuelson, styrelsens ordförande.

Bengt Lejdström kommer även att upprätthålla rollen som tf CFO, tills det att den utnämnda nya CFOn, Susanna Zethelius, tillträder sin tjänst under våren 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CEO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Head of Sustainability & IR, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2023, kl 17:30.

Bilaga