Det verkar som att du använder Internet Explorer.

Tyvärr har Internet Explorer inte fått några riktiga uppdateringar sedan 2015, då Microsoft introducerade sin nya webbläsare Edge. Som ett resultat har inte Explorer stöd för moderna webbtekniker, vilket resulterar i att moderna webbsidor (som denna) inte visas ordentligt.

Länkarna nedan hjälper dig installera en ny webbläsare, ifall du inte redan har en.

It seems like you are using Internet Explorer.

Unfortunately, Internet Explorer has not received any real attention since 2015, when Microsoft introduced their new web browser Edge. As a result, Internet Explorer does not support modern web technologies, which means that modern websites (such as this one) will not display as intended.

The links below will help you install a new web browser, if you do not already have one installed.

Google Chrome
Mozilla Firefox
Opera
April 4, 2018 6:00 PM
4
April
2018
18:00

Anders Mattson ny verksamhetschef i Sdiptech AB (publ)

Pressmeddelande
4 april 2018, 18:00

Anders Mattson ny verksamhetschef i Sdiptech

Anders Mattson tillträder som verksamhetsschef i Sdiptech AB och kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. I takt med att Sdiptech växer sin grupp av dotterbolag utökar koncernen antalet verksamhetschefer som i och med rekryteringen av Anders blir tre till antalet. Anders tillträder sin befattning i slutet av augusti 2018.

Anders Mattson kommer närmast från Munters där han innehaft ett flertal positioner bl.a. som global säljchef för ett av gruppens affärsområden och som VD för ett producerande dotterbolag. Anders har en gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla verksamheter i Sverige såväl som internationellt.

Anders Mattson: "Sdiptech är ett väldigt spännande bolag på en tydlig tillväxtresa. Mixen av teknikorienterade dotterbolag samt det affärmässiga driv som finns inom koncernen tilltalar mig. Jag hoppas att mina erfarenheter som dotterbolagschef samt att driva internationell tillväxt kan bidra till att utveckla företaget positivt".

Jakob Holm, VD för Sdiptech: "Anders har en bred erfarenhet som är särskilt värdefull för Sdiptech. Han har åstadkommit starka resultat på olika marknader och i vitt skilda roller, produktutveckling, produktion och försäljning. Vi välkomnar Anders varmt och är övertygande om att han kommer att tillföra mycket till koncernens nuvarande och tillkommande dotterbolag".

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com
Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.


Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 18:00.