Extraordinary General Meeting October 15, 2015

Sdiptechs extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 15 oktober 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

Documents
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 §
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005-551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om nyemission av A-aktier med bestämmelse om apport
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om godkännande av nyemission i Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Serendipity Ventures till Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till val av styrelseledamöter
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Fullmakt
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 september
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Bilaga 1
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Protokoll fört vid extra bolagsstämma
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015

The Sdiptech Extraordinary General Meeting of Shareholders was held in Stockholm on October 15, 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

Dokument
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 §
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005-551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om nyemission av A-aktier med bestämmelse om apport
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om godkännande av nyemission i Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Serendipity Ventures till Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till val av styrelseledamöter
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Fullmakt
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 september
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Bilaga 1
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Protokoll fört vid extra bolagsstämma
DOWNLOAD

Anmälan till Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015

Invitation to the Extraordinary General Meeting October 15, 2015