Extraordinary General Meeting October 15, 2015

Sdiptechs extra bolagsstämma hölls i Stockholm den 15 oktober 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

Documents
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Protokoll fört vid extra bolagsstämma
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Bilaga 1
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 september
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Fullmakt
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till val av styrelseledamöter
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Serendipity Ventures till Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om godkännande av nyemission i Serendipity Ixora
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om nyemission av A-aktier med bestämmelse om apport
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005-551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 §
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting October 15, 2015 - Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015

The Sdiptech Extraordinary General Meeting of Shareholders was held in Stockholm on October 15, 2015.

Kallelse till extra bolagsstämma i Sdiptech AB (publ) Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma 15 oktober 2015 klockan 10.30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 9 oktober 2015, dels anmäla sig för deltagande hos Bolaget per post under adress Sdiptech AB (publ), Stureplan 15, 111 45 Stockholm eller per e-post till anmalan@sdip.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast klockan 12.00 den 9 oktober 2015. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid.

Datum: onsdagen den 15 oktober 2015

Plats: IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Tid: 10:30

Dokument
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Protokoll fört vid extra bolagsstämma
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Bilaga 1
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida den 15 september
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Fullmakt
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till val av styrelseledamöter
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om överlåtelse av samtliga aktier i Serendipity Ventures till Serendipity Ixora
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om godkännande av nyemission i Serendipity Ixora
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Innovations AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om nyemission av A-aktier med bestämmelse om apport
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005-551) över styrelsens redogörelse för apportegendomen
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Revisorsyttrande enligt 12 kap. 7 § och 13 Kap 6 §
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015 - Fairness opinion avseende värdering av Serendipity Innovations ABs Venture Management verksamhet
LADDA NER

Anmälan till Extra Bolagsstämma 15 oktober, 2015

Invitation to the Extraordinary General Meeting October 15, 2015