Extraordinary General Meeting March 5, 2018

The Extraordinary General Meeting was held on Monday 5 March 2018 at 16:00 at IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 in Stockholm, Sweden.

Documents
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Meeting Minutes
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Notice
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Power of attorney
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Appendix 2 – Issue decision and full terms
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - The board of directors’ of Sdiptech AB (publ) proposal on the implementation of an incentive program through issues of warrants and approval of transfer of warrants
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - The board of directors’ statement pursuant to Chapter 14 Section 8 of the Swedish Companies Act
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Auditors’ report pursuant to Chapter 14, Section 8
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Terms and conditions for warrants 2018/2021
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Terms and conditions for warrants 2018/2022
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Terms and conditions for warrants 2018/2023
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting March 5, 2018 - Subsection B – Reasons for deviation from shareholders’ pre-emptive rights
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018

Den extra bolagsstämman hölls måndag 5 mars 2018, klockan 16:00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Dokument
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Stämmoprotokoll
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Kallelse
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Fullmakt
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Bilaga 2 – Emissionsbeslut och fullständiga villkor
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Revisorsyttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Villkor för teckningsoptioner 2018/2021
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Villkor för teckningsoptioner 2018/2022
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Villkor för teckningsoptioner 2018/2023
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018 - Underbilaga B – Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med mera
LADDA NER

Anmälan till Extra Bolagsstämma 5 mars, 2018

Invitation to the Extraordinary General Meeting March 5, 2018