Extraordinary General Meeting December 10, 2015

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Datum: 10 december

Tid: 17:30

Plats: Sdiptechs lokaler på Stureplan 15

Documents
Extraordinary General Meeting December 10, 2015 - Kallelse
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting December 10, 2015 - Fullmakt
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting December 10, 2015 - Styrelsens förslag till riktad nyemission enligt 16 kap. Abl
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting December 10, 2015 - Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting December 10, 2015 - Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2015-551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-13 – 2015-11-19
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 december 2015 klockan 17.30 i bolagets lokaler på Stureplan 15, 111 45 Stockholm.

Datum: 10 december

Tid: 17:30

Plats: Sdiptechs lokaler på Stureplan 15

Dokument
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015 - Kallelse
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015 - Fullmakt
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015 - Styrelsens förslag till riktad nyemission enligt 16 kap. Abl
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015 - Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Extra Bolagsstämma 10 december, 2015 - Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2015-551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2015-05-13 – 2015-11-19
LADDA NER

Anmälan till Extra Bolagsstämma 10 december, 2015

Invitation to the Extraordinary General Meeting December 10, 2015