Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020

The shareholders of SdiptechAB (publ), reg. no. 556672-4893 (the "Company") are hereby convened to an Extraordinary General Meeting on Thursday 17 December 2020.

In accordance with a new temporary law (2020:198) which aims to reduce the spread of covid-19, the meeting will be held without any physical meeting which means that it will not be possible for shareholders to attend personally or through a proxy. Instead, the shareholders can submit their votes to the general meeting in advance through so called postal voting.

Postal vote here.

Documents
Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020 - Notice
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020 - Proxy
DOWNLOAD
Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020 - Meeting Minutes
DOWNLOAD
Extra Bolagsstämma 17 dec, 2020

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2020.

Enligt en ny tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom s.k. poströstning.

Poströsta här.

Dokument
Extra bolagsstämma dec 17, 2020 - Kallelse
LADDA NER
Extra bolagsstämma dec 17, 2020 - Fullmakt
LADDA NER
Extra bolagsstämma dec 17, 2020 - Stämmoprotokoll
LADDA NER

Anmälan till Extra Bolagsstämma 17 dec, 2020

Invitation to the Extraordinary General Meeting Dec 17, 2020