2021 Annual General Meeting

The shareholders of Sdiptech AB (publ), reg. no. 556672-4893 (the"Company") are hereby convened to the Annual General Meeting on Tuesday 18 May 2021.

In accordance with a new temporary law (2020:198) which aims to reduce the spread of covid-19, the meeting will be held without any physical meeting which means that it will not be possible for shareholders to attend personally or through aproxy. Instead, the shareholders can submit their votes to the general meeting in advance through so called postal voting.

 

Documents
2021 Annual General Meeting - Proxy
DOWNLOAD
2021 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
2021 Nominationcommittee proposals and motivation
DOWNLOAD
Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
Appendix §13 Guidelines for executive remuneration 2021
DOWNLOAD
Appendix §15a The board of directors’ of Sdiptech proposal on the issuance of warrants
DOWNLOAD
Appendix §15b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights
DOWNLOAD
Appendix §15c Terms and conditions for warrants 20212024
DOWNLOAD
Appendix §16a Proposal on the implementation of an incentive program for the board of directors
DOWNLOAD
Appendix §16b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights (Board's warrants)
DOWNLOAD
Appendix §16c Terms and conditions for warrants 20212025
DOWNLOAD
2021 Annual General Meeting - Meeting Minutes
DOWNLOAD
Årsstämman 2021

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893(”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftar till att minska risken för smittspridning hålls stämman utan något fysiskt möte och det är alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

 

Dokument
Årsstämman 2021 - Fullmakt
DOWNLOAD
Kallelse Årsstämma 2021
DOWNLOAD
Sdiptech valberedning yttrande 2021
DOWNLOAD
Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
Bilaga §13 Sdiptech AB Ersättningsriktlinjer 2021
DOWNLOAD
Bilaga §15a Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av TO
DOWNLOAD
Bilaga §15b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
DOWNLOAD
Bilaga §15c Villkor för teckningsoptioner 2021_2024
DOWNLOAD
Bilaga §16a Förslag till styrelsens incitamentsprogram
DOWNLOAD
Bilaga §16b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (styrelsens incitamentsprogram)
DOWNLOAD
Bilaga §16c Villkor för teckningsoptioner 2021_2025
DOWNLOAD
Årsstämma 2021 - Stämmoprotokoll
DOWNLOAD

Anmälan till Årsstämman 2021

Invitation to the 2021 Annual General Meeting