2021 Annual General Meeting

Annual General Meeting 2021

Sdiptech's Annual General Meeting 2021 will be held on Tuesday, May 18, 2021 at 4 pm at Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16 in Stockholm.

 

Shareholders have the right to have a matter addressed by the Annual General Meeting, if a written request about this has been received by the board of directors no later than 31 March 2021, or a later dateif it is still possible time for the matter to be included in the notice to the Annual General Meeting.

 

A request shall be addressed to the board of directorsand sent to:

 

Letter: Sdiptech AB (publ), Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm, Sweden. Att: Chairman of the board of directors; or

 

E-mail: anmalan@sdiptech.com Att: Chairman of the board of directors

 

The conditions for attending the Annual General Meeting and complete resolutions will be stated in the notice.

Documents
No items found.
Årsstämman 2021

Årsstämma 2021

Årsstämma kommer att avhållas tisdagen den18 maj 2021, klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget på årsstämman, om en skriftlig begäran om detta har kommit in till styrelsen senast den 31 mars 2021, eller den senare tidpunkt då det fortfarande är möjligt att få med ärendet i kallelsen.

 

Begäran ska ställas till styrelsen och skickas till:

 

Brev:Sdiptech AB (publ), Nybrogatan 39, 114 39 Stockholm. Att: Styrelseordföranden; eller

 

E-post: anmalan@sdiptech.com Att: Styrelseordföranden

 

Förutsättningarna för att delta på årsstämman och fullständiga beslutsförslag kommer att framgå av kallelsen.

Dokument
No items found.

Anmälan till Årsstämman 2021

Invitation to the 2021 Annual General Meeting