2021 Annual General Meeting

The Annual General Meeting was held on Tuesday 18 May 2021.

In accordance with a new temporary law (2020:198) which aimed to reduce the spread of covid-19, the meeting was held without any physical meeting which meant that it was not possible for shareholders to attend personally or through a proxy. Instead, the shareholders could submit their votes to the general meeting in advance through so called postal voting.

 

Documents
2021 Annual General Meeting - Proxy
DOWNLOAD
2021 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
2021 Nominationcommittee proposals and motivation
DOWNLOAD
Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
Appendix §13 Guidelines for executive remuneration 2021
DOWNLOAD
Appendix §15a The board of directors’ of Sdiptech proposal on the issuance of warrants
DOWNLOAD
Appendix §15b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights
DOWNLOAD
Appendix §15c Terms and conditions for warrants 20212024
DOWNLOAD
Appendix §16a Proposal on the implementation of an incentive program for the board of directors
DOWNLOAD
Appendix §16b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights (Board's warrants)
DOWNLOAD
Appendix §16c Terms and conditions for warrants 20212025
DOWNLOAD
2021 Annual General Meeting - Meeting Minutes
DOWNLOAD
Årsstämman 2021

Årsstämman hölls tisdagen den 18 maj 2021.

Enligt en tillfällig lag (2020:198) som syftade till att minska risken för smittspridning hölls stämman utan något fysiskt möte och det var alltså inte möjligt för ägarna att närvara personligen eller genom ombud. Istället kunde ägarna skicka in sina röster till stämman i förväg genom så kallad poströstning.

 

Dokument
Årsstämman 2021 - Fullmakt
LADDA NER
Kallelse Årsstämma 2021
LADDA NER
Sdiptech valberedning yttrande 2021
LADDA NER
Yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Bilaga §13 Sdiptech AB Ersättningsriktlinjer 2021
LADDA NER
Bilaga §15a Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av TO
LADDA NER
Bilaga §15b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
LADDA NER
Bilaga §15c Villkor för teckningsoptioner 2021_2024
LADDA NER
Bilaga §16a Förslag till styrelsens incitamentsprogram
LADDA NER
Bilaga §16b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (styrelsens incitamentsprogram)
LADDA NER
Bilaga §16c Villkor för teckningsoptioner 2021_2025
LADDA NER
Årsstämma 2021 - Stämmoprotokoll
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2021

Invitation to the 2021 Annual General Meeting