2022 Annual General Meeting

The Annual General Meeting was held on Wednesday, May 18, 2022 at 16.00 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents
Appendix §16 Guidelines for Executive Remuneration 2022
DOWNLOAD
Appendix §18 The board of directors’ of Sdiptech proposal on the issuance of warrants
DOWNLOAD
Appendix §18a Terms and conditions for warrants 2022-2025
DOWNLOAD
Appendix §18b Reason for deviation from the shareholder’s preferential rights
DOWNLOAD
2022 Annual General Meeting - Proxy
DOWNLOAD
2022 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
The Board's Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
Nomination committee proposals and motivation 2022
DOWNLOAD
Remuneration Report 2021
DOWNLOAD
Auditors statement remuneration executives Ch 8 § 54 SCA
DOWNLOAD
Protocol 2022 AGM (Swedish)
DOWNLOAD
Årsstämman 2022

Årsstämman hölls onsdagen den 18 maj 2022, klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Dokument
Bilaga §16 Ersättningsriktlinjer 2022
LADDA NER
Bilaga §18 Styrelsens förslag till beslut om emission och godkännande av överlåtelse av TO
LADDA NER
Bilaga §18a Villkor för teckningsoptioner 2022-2025
LADDA NER
Bilaga §18b Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
LADDA NER
Årsstämma 2022 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämma 2022 - Kallelse
LADDA NER
Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Valberedningens motiverat yttrande
LADDA NER
Ersättningsrapport 2021
LADDA NER
Revisors yttrande ledande befattn.havare enl 8 kap 54 § ABL
LADDA NER
Protokoll årsstämma 2022
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2022

Invitation to the 2022 Annual General Meeting