2020 Annual General Meeting

On Monday, May 18, 2020 at 4 pm at Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Grev Turegatan 16 in Stockholm, Sdiptech's Annual General Meeting 2020 was held.


CEO presentation

Documents
2020 Annual General Meeting - Proposal of the Election Committee
DOWNLOAD
2020 Annual General Meeting - Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
2020 Annual General Meeting - Proxy 2020
DOWNLOAD
2020 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
2020 Annual General Meeting - Meeting Minutes
DOWNLOAD
Årsstämman 2020

Årsstämman hölls måndagen den 18 maj 2020, klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

VD-presentation

Dokument
Årsstämman 2020 - Valberedningens förslag
LADDA NER
Årsstämman 2020 - Yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL
LADDA NER
Årsstämman 2020 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämman 2020 - Kallelse
LADDA NER
Årsstämman 2020 - Stämmoprotokoll
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2020

Invitation to the 2020 Annual General Meeting