2019 Annual General Meeting

The Annual General Meeting was held on Monday, May 13, 2019 at 16.00 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents
2019 Annual General Meeting - Meeting Minutes
DOWNLOAD
2019 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
2019 Annual General Meeting - Proposal of the Election Committee
DOWNLOAD
2019 Annual General Meeting - Opinion according to Ch 18 sect 4 of the Companies Act
DOWNLOAD
2019 Annual General Meeting - Proxy 2019
DOWNLOAD
Årsstämman 2019

Årsstämman hölls måndagen den 13 maj 2019, klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Dokument
Årsstämman 2019 - Stämmoprotokoll
LADDA NER
Årsstämman 2019 - Kallelse
LADDA NER
Årsstämman 2019 - Valberedningens förslag
LADDA NER
Årsstämman 2019 - Yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL
LADDA NER
Årsstämman 2019 - Fullmakt
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2019

Invitation to the 2019 Annual General Meeting