2018 Annual General Meeting

The Annual General Meeting was held on Monday, May 14, 2018 at 16.00 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents
2018 Annual General Meeting - Meeting Minutes
DOWNLOAD
2018 Annual General Meeting - Notice
DOWNLOAD
2018 Annual General Meeting - Power of attorney
DOWNLOAD
2018 Annual General Meeting - Fairness Opinion Sprof
DOWNLOAD
2018 Annual General Meeting - Proposal of the Election committee
DOWNLOAD
2018 Annual General Meeting - Opinion according to 18 kap 4 § ABL
DOWNLOAD
Årsstämman 2018

Årsstämman hölls måndag 14 maj 2018, klockan 16.00, på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Dokument
Årsstämman 2018 - Stämmoprotokoll
LADDA NER
Årsstämman 2018 - Kallelse
LADDA NER
Årsstämman 2018 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämman 2018 - Fairness Opinion Sprof
LADDA NER
Årsstämman 2018 - Valberedningens förslag
LADDA NER
Årsstämman 2018 - Yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2018

Invitation to the 2018 Annual General Meeting