2017 Annual General Meeting

The Annual General Meeting was held on Tuesday, June 20, 2017 at 16.00 at  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Documents
2017 Annual General Meeeting - Stämmoprotokoll
DOWNLOAD
2017 Annual General Meeeting - Kallelse
DOWNLOAD
2017 Annual General Meeeting - Fullmakt
DOWNLOAD
2017 Annual General Meeeting - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
2017 Annual General Meeeting - Förslag till fastställande av valberedningsinstruktion
DOWNLOAD
Årsstämman 2017

Årsstämman hölls tisdag 20 juni 2017, klockan 16.00, på  IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, 114 46 Stockholm.

Dokument
Årsstämman 2017 - Stämmoprotokoll
LADDA NER
Årsstämman 2017 - Kallelse
LADDA NER
Årsstämman 2017 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämman 2017 - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Årsstämman 2017 - Förslag till fastställande av valberedningsinstruktion
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2017

Invitation to the 2017 Annual General Meeting