2016 Annual General Meeting

Årsstämman 2016 hölls tisdag 14 juni 2016, klockan 17.00.

Documents
2016 Annual General Meeting - Presentation
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Stämmoprotokoll
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Röstlängd
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Årsredovsning 2015
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Kallelse
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Fullmakt
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Styrelsens förslag till beslut om utdelning av Sdiptech ABs (publ) innehav av A-aktier i Serendipity Ixora AB (publ)
DOWNLOAD
2016 Annual General Meeting - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
Årsstämman 2016

The Annual General Meeting for 2016 was held on Tuesday 14 June 2016 at 17.00.

Dokument
Årsstämman 2016 - Presentation
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Stämmoprotokoll
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Röstlängd
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Årsredovsning 2015
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Kallelse
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Fullmakt
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Styrelsens förslag till beslut om utdelning av Sdiptech ABs (publ) innehav av A-aktier i Serendipity Ixora AB (publ)
LADDA NER
Årsstämman 2016 - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2016

Invitation to the 2016 Annual General Meeting