2014 Annual General Meeting

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2014 klockan 18.00 i Summits lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Anmäl er till stämman senast den 28 oktober via denna länk

Datum: tisdagen den 4 november 2014

Plats: Summits Konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, 114 38, Stockholm

Tid: 18-20

Documents
2014 Annual General Meeting - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida, PoIT samt DI den 6 oktober 2014
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Fullmaktsformulär
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Styrelsens förslag till bolagsordning
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av preferensaktier
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
2014 Annual General Meeting - Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
DOWNLOAD
Årsstämman 2014

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ), org. nr 556672-4893, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 november 2014 klockan 18.00 i Summits lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Anmäl er till stämman senast den 28 oktober via denna länk

Datum: tisdagen den 4 november 2014

Plats: Summits Konferenslokaler på Grev Turegatan 30, vån 1, 114 38, Stockholm

Tid: 18-20

Dokument
Årsstämman 2014 - Kallelse
Kallelsen publicerades på bolagets hemsida, PoIT samt DI den 6 oktober 2014
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Fullmaktsformulär
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Styrelsens förslag till bolagsordning
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av preferensaktier
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning på preferensaktier
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
LADDA NER
Årsstämman 2014 - Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 18 kap. 6 § aktiebolagslagen
LADDA NER

Anmälan till Årsstämman 2014

Invitation to the 2014 Annual General Meeting