Water & Energy

Clean water and and access to stable energy are two fundamental building blocks needed for a society to grow, prosper and evolve. Our constant strive for higher standards of living and increasing demand for energy and pure water continues to drive long-term demand for new solutions and innovations in this field.

In addition, the Water & Energy business area is characterized by a gradual introduction of stricter environmental and safety regulations as a result of an increasing interest in environmental- and welfare issues among consumers and politicians. This in turn is beneficial for the type of companies that are typical for Sdiptech, highly specialized, niche market companies that are able to turn this to their advantage.

Water & Sanitation

Neglected investments and increasing water scarcity characterize the water segment. Combine this with rising needs for water treatment and consumption across all geographies, and the demand for niche solutions are growing in the long-term. Sdiptech's companies offer niche products and services for wastewater treatment, water systems, and water purification.

Power & Energy

In the energy segment, there are good growth opportunities as a direct consequence of the power shortage impeding regional development in parts of Europe, as well as an effect of the increase in digitization, automation and electrification in society. In this segment, our companies offer niche products and services for power supply, electrical automation and temporary electricity.

Water & Energy

Rent vatten och tillgång till stabil energi är två grundläggande byggstenar som krävs för att ett samhälle ska växa, blomstra och utvecklas. Vår ständiga strävan efter högre levnadsstandard och ökande efterfrågan på energi och rent vatten fortsätter att skapa en långsiktig efterfråga på nya lösningar och innovationer inom området.

En av drivkrafterna för affärsområdet är det gradvisa införandet av strängare miljö- och säkerhetsbestämmelser, ett resultat av konsumenters och politikers ökade fokus på miljö- och välfärdsproblem. Detta i sin tur är fördelaktigt för många av Sdiptechs djupt specialiserade nischföretag som på olika vis gör denna utveckling möjlig.

Water & Sanitation

Vattensegmentet kännetecknas av tilltagande vattenbrist, ökande vattenkonsumtion och förnyade krav på vattenrening. Sdiptechs verksamheter erbjuder nischprodukter och tjänster för avloppsrening, vattensystem och vattenrening.

Power & Energy

Inom energisegmentet finns det utmärkta tillväxtmöjligheter som en direkt följd av kraftbristen som hindrar regional utveckling i delar av Europa. Tillväxten drivs också av den ständigt ökande digitalisering, automatisering och elektrifiering som pågår i samhället. Inom segmentet erbjuder Sdiptechs företag nischprodukter och tjänster för kraftförsörjning, elektrisk automatisering och tillfällig el.

Quick facts
  • Number of companies: 15
  • Acquisitions since 2019: 3
  • Net sales (2020): 616 MSEK
  • EBITA* (2020): 128 MSEK
Snabba fakta
  • Antal dotterbolag: 15
  • Förvärv sedan 2019: 3
  • Omsättning (2020): 616 MSEK
  • EBITA* (2020): 128 MSEK
Business units
Affärsenheter
Interested in knowing more?
Vill du veta mer?
Fredrik Navjord
Head of Water & Energy since 2017
Head of Water & Energy sedan 2017
+46 (0) 707 35 32 52
fredrik.navjord@sdiptech.com
Join us!

Interested in knowing more about our business area Water & Energy? For more information about our solutions or how we work together with our companies to develop their offerings, do not hesitate to contact us.

Bli en del av Sdiptech!

Är du intresserad av att veta mer om vårt affärsområde Water & Energy? För mer information om våra lösningar eller hur vi samarbetar med våra företag för att utveckla sina erbjudanden, tveka inte att kontakta oss.

Thank you! Your submission has been received!
Tack! Vi har tagit emot ditt meddelande och hör av oss så fort vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Hoppsan! Något gick fel – skicka mail via länken till vänster.

See our other business areas

These are the areas that we have identified as particularly important for societal development and in which niche offerings are becoming essential to ensure that development.

Våra andra affärsområden

Dessa är de områden vi har identifierat som särskilt viktiga för samhällsutveckling och där nischerbjudanden blir viktiga för att säkerställa framtida utveckling.

Special Infrastructure Solutions
Special Infrastructure Solutions
Read more
Läs mer